Proč vybrat právě mě?

RYCHLÁ DOHODA

PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST

 VÍCE NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ

Vážený partnere,

Dovolili jsme si Vás krátce oslovit a seznámit Vás s našimi obchodními aktivitami. Naše společnost PP-Export s.r.o. se sídlem v České Republice vznikla v roce 2006. Na domácím i zahraničním trhu se pohybujeme již více jak 10 let. V roce 2015 společnost realizovala obrat 97 mil. Kč (3,6 mil. Eur) Hlavní náplní naší firmy je nákup a prodej živého skotu.

Jedná se o zástavový (výkrmový) dobytek a jatečný dobytek s dodávkami na český trh a dále pak do zemí Evropské Unie (EU) Tyto dodávky firma realizuje taktéž do zemí mimo EU (př. Turecko, Libanon, Egypt atd.)

Mimo to má naše společnost vlastní výkrm živého skotu. Jedná se o jatečné býky (hmotnost 300-500 kg) - cca 200 kusů. Níže uvádíme plemena skotu, s kterými nejčastěji obchodujeme. Siementhál, Charolais, Limousine, Piemonte, Aberdeen a kříženci masných plemen.

Spolupracujeme také s domácími (českými) zpracovateli masa. (jatka) V oblasti vepřového masa v současné době v této komoditě pracujeme pouze okrajově. Ale i v tomto segmentu v případě zájmu máme své možnosti.

Našim cílem je rozšířit naše obchodní aktivity a to nejen v oblasti živého dobytka ale i samotného masa. (chlazené, mražené apod.)

Chtěli bychom se rozšířit a expandovat v oblasti zpracování masa a to jak z hlediska odběratelského tak i dodavatelského. Z toho důvodu bychom rádi oslovili nové firmy, které se touto problematikou zabývají a mají zájem o spolupráci.

V neposlední řadě zvažujeme projekt Gastro-Fresh Meat pro restaurace v ČR a to především v hlavním městě Praze. Jednalo by se o dodávky čerstvého masa z kontrolovaných zdrojů resp. z vlastních chovů v rámci naší společnosti - kontrola jakosti a celoroční dodávky.

Děkujeme za pozornost.

Pavel Patrovský - jednatel společnosti

Firma PP- Export s.r.o.